przyciskać


przyciskać
Przycisnąć gaz do dechy, do deski zob. gaz 4.
Przycisnąć kogoś do muru zob. mur 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przyciskać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przyciskaćam, przyciskaća, przyciskaćają, przyciskaćany {{/stl 8}}– przycisnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przyciskaćnę, przyciskaćciśnie, przyciskaćciśnij, przyciskaćnął, przyciskaćnęli, przyciskaćciśnięty… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyciskać — → przycisnąć …   Słownik języka polskiego

  • przyciskać się – przycisnąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} mocno przytulać kogoś lub coś do siebie, przytulać się wzajemnie, przywierać do czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Siostry przycisnęły się do siebie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przypierać – przyprzeć [przyciskać – przycisnąć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}do muru {{/stl 13}}{{stl 7}} stawiać kogoś w sytuacji niedającej wyboru, zmusić kogoś do zrobienia czegoś (zwłaszcza powiedzenia prawdy) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyparli go do muru i uznał ich żądania.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przycisnąć — dk Va, przycisnąćnę, przycisnąćciśniesz, przycisnąćciśnij, przycisnąćnął, przycisnąćnęła, przycisnąćnęli, przycisnąćciśnięty, przycisnąćnąwszy przyciskać ndk I, przycisnąćam, przycisnąćasz, przycisnąćają, przycisnąćaj, przycisnąćał, przycisnąćany …   Słownik języka polskiego

  • cisnąć — Va, cisnąćnę, ciśniesz, ciśnij, cisnąćnął, cisnąćnęła, cisnąćnęli, ciśnięty (ciśniony) 1. dk → ciskać 2. dk «wyrzucić coś, pozbyć się czegoś» Ciśnij ten łach i kup sobie coś nowego. 3. ndk «wywierać nacisk, napierać na coś; gnieść, tłoczyć,… …   Słownik języka polskiego

  • tulić — ndk VIa, tulićlę, tulićlisz, tul, tulićlił, tulićlony 1. «obejmować, przygarniać kogoś lub coś do siebie, trzymać w objęciach, w uścisku» Tulić kogoś w ramionach. Tulić dziecko do piersi. 2. «zbliżać, przyciskać, przykładać do czegoś» Tulić głowę …   Słownik języka polskiego

  • przytulać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przytulaćam, przytulaća, przytulaćają, przytulaćany {{/stl 8}}– przytulić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przytulaćlę, przytulaćli, przytulaćlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przytulać się – przytulić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyciskać się, zwykle w czuły, serdeczny sposób do kogoś, czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przytulał się do siostry. Przytulić się do drzewa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mur — 1. Ktoś jest jak mur «ktoś jest nieugięty, nieustępliwy» 2. pot. Na mur, na mur beton «z całą pewnością, bez żadnej wątpliwości»: Ci chłopi to na ogół honorowi ludzie. Jak już obiecają to na mur. A. Strączek, Wyznanie. (...) nie mogę wam niejako… …   Słownik frazeologiczny